Transformatie

Transformatie betekent letterlijk van de ene vorm naar de andere vorm overgaan. Voor mij betekent het achterlaten wat je niet meer dient en naar een nieuwe versie van jezelf toewerken. 

Je loopt tegen bepaalde dingen aan en zou graag willen dat hier verandering in komt. Hieronder vind je het online aanbod dat ik heb. Daarnaast heb ik ook een aanbod voor offline coaching.

Voorblad van het werkboek van de cursus

De weg naar meer zelfvertrouwen

Online training

Je weet dat je vanuit vertrouwen kunt leven, maar je niet weet hoe.
Angst is een belemmering om verder te komen op je pad.
Angst voor afwijzing, angst om je grenzen aan te geven, angst om de dingen te gaan doen die je leuk vindt, angst voor de mening van anderen.. 

In deze cursus krijg je concrete stappen aangereikt om vooruit te komen op jouw pad naar vertrouwen. Zodat je vanuit vertrouwen de dingen kunt gaan doen die je graag wilt gaan doen, ongeacht wat dat ook is. En ervaart dat het leven zoveel fijner is als je vanuit vertrouwen kunt leven.

Wat deze cursus je brengt is bewust zijn dat je kunt kiezen. Je kunt je eigen focus bepalen, je kunt echt omgaan met angstgedachten en angstgevoelens en meer vertrouwen hebben in je kunnen en in jezelf.